[smg] tag ~ podstawy

Mały przykład:
[smg id=123 type=preview align=center width=400 caption="Hello, world!"]
Wklejając powyższy kod spowodujesz wyświetlenie podglądu do elementu w Galerii, wyśrodkowanego w poziomie, zmniejszonego do 400px w poziomie, z opisem pod spodem. Jedynym wymaganym parametrem jest ID obrazka, pozostałe możesz pominąć.

[smg id=1 type=album]
W ten sposób wkleisz do swojego posta ostanie obrazki z Twojego albumu o ID=1. Zostaną one pokazane w ramce.

Możliwe wartości:
- type=normal, box, link, preview, full, album
- align=none, left, center, right
- width=123 (in pixels)
- caption="Caption text" or caption=SingleWordText

id
type
align
width
caption

Zamknij okno